Stratejik Yön ve Stratejik Hedef

Stratejik yön; kuruluşlarda üst yönetim tarafından belirlenir ve o kuruluşun nereye doğru gittiğini gösterir. Yani bu kuruluşun hali ne olacak? X kadar süre sonra bu kuruluş ne yöne gitmiş olacak yani?
Üst yönetim sistem kurulumunun BAŞINDA, daha hiçbir şey yapmadan önce, kuruluş için bir stratejik yön belirlemelidir. Stratejik yön; gidişatı tanımlayan basit bir strateji cümlesi olabilir. Örn; “Orta Avrupa’ya açılmak ve bu bölgedeki ciroyu arttırmak”. Stratejik yön belirlendikten sonra; üst yönetimlerin bunu başarıp başaramadıklarını kontrol edebilmeleri için bir kontrol ölçütüne ihtiyaçları olacaktır. Ölçüt dediğimiz şey sayısal olmalı. Yani bu stratejik yönü sayısallaştırabilirsek, belirlediğimiz dönem sonunda bu stratejiyi başarıp başaramadığımızı görürüz. O yüzden üst yönetimler, işin başında stratejik yön belirleyince hemen bunu sayısallaştırıp stratejik hedefe dönüştürmelidir.
Örn (azönceki stratejik yönün hedefi); “2020 yılı sonuna kadar Orta Avrupa’da 10 yeni müşteri bularak ciromuzu %30 arttırmak”. Belirlenen süre sonunda gerçekleşen değerler hedeflerle karşılaştırılır ve tutmadığı yerde aksiyon alınır. Stratejik yön zaman içerisinde değiştirilebilir, revize edilebilir.
Stratejik yön belirlendikten sonra üst yönetim tarafından tüm süreçlere duyurulur ve tüm süreç sahiplerinden kendi süreçlerinde bu hedeflere ulaşmak için yapacaklarına dair kendi hedeflerini belirlemesi istenir. Bu da süreç hedeflerini
oluşturacaktır.

Stratejik yön ve hedef önemlidir. Bütün sistem bunlar üzerine kurulur. Çoğu kuruluşun üst yönetiminin bundan haberdar olmadığını görüyorum. Sevgili kaliteciler, kuruluşunuzda belirlenen bir stratejik yön / hedef yokken, sisteminizi neyin üstüne kuruyorsunuz??! 🙂😀⁉️ 💜