PANDEMİ'NİN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK DURUMUNA ETKİSİ VE YAPILMASI GEREKENLER

Herkesin malumu olduğu üzere, bir yılı aşkın bir süredir dünyada ve ülkemizde devam eden pandemi ile bir sürü yeni kavram ile karşı karşıya kaldık.

Herkeste olduğu gibi öğrencilerde de bunun etkisi oldukça fazla oldu.

Öncelikli olarak okulların kısa süre ile tatil edildiği konuşuldu. Dönemin 8. sınıf öğrencilerini zorlu bir dönem bekliyordu. Ne okullarda tam eğitim alabildiler ne de dershanelerde. Okulların sürekli açılıp kapanması ile zaten ders çalışmakta zorluk çeken bir nesli neredeyse kaybetme noktasına geldik.

Bu süreçte yapılan en güzel çalışma; sınav müfredatında yapılan düzenlemeler oldu. Asıl tehlike çanları pandeminin ilk senesinin 7. sınıfları için çalıyordu. Ne tam eğitim alabildiler ne de gerekli psikolojik baskıyı kıracak gelişmeler yaşanabildi.

22.04.2021 tarihi itibari ile sınava çok az bir zaman kalmışken öğrencilerin çoğunluğunda temel eksikliği yaşandığı gözükmektedir. Bunların en başında, öğrencilerin okul ve ders ortamından uzaklaşmaları gelmektedir. Yine bununla birlikte öğrencilerde internet ve sosyal medya bağımlılığı artmış, bunun doğal sonucu olarak da, ne yazık ki, online oyun bağımlılığı hat safhaya ulaşmıştır. Basit bir örnek verecek olursak;  sosyal medya fenomenliği öğrencilerin hayallerindeki meslek haline gelmiştir.

Bu şartlarda eğitimciler olarak yapabileceğimiz ve yapmamız gereken şey; öğrencilerin şu an yaptıkları veya yapmadıkları davranışlarının onların geleceklerini nasıl etkileyeceğini onlara anlatmaktır. Ve öğrencilerin bu farkındalığı içselleştirmelerini sağlamaktır. Ve yine en önemlisi de, öğrencilere etkili ve verimli bir ders planı hazırlayarak onları hem sınavlarına hem de geleceklerine hazırlamamız gerektiğidir.

Tüm bunların neticesinde bilgi, eğitim ve çalışmanın öğrenciler için ne kadar önemli olduğu onlar tarafından da bir nebze de olsa hatırlanmış olacaktır. Bu zorlu süreçte, yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımızı bilinçlendirmek, hem ailelerin hem de biz eğitimcilerin temel amaç ve görevi olmalıdır. 

                           Unutmayalım; "EĞİTİLMEMİŞ DEHA, İŞLENMEMİŞ GÜMÜŞE BENZER."