Öğrenmede İnternet Kullanımı

Öğrenmede İnternet Kullanımı

Gelenekselleşmiş ezberci sistem yerine şu anda günmedemde olan Yapılandırmacı eğitim modeline göre öğrenci,derste kendisine okunanı anlamaya çalışmak yerine konu ile ilgili sorulan sorularla düşünmeye yönlendirilmelidir.  Konu ile ilgili ilgi çekici bilgiler verilerek öğrencinin dikkatinin derse toplanması sağlanmalıdır. Ayrca öğrenci, öğrenme aşamasında sürekli aktif bir rol oynamalıdır. 

Yapılandırmacı eğtiim modelini uygularken kullanılabilecek en iyi kaynaklardan biri internettir. Teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir çağda öğrenme sınıf ortamı ile sınırlı kalmamalı, internet gibi büyük bir platformun sonsuz nimetlerinden faydalanılmalıdır. Öğrenci, yapacağı araştırmalar ve konu ile ilgili ulaşabileceği video dersler ve belgeseller ile dikkatini konuya toplayabilir. Ayrıca anlamakta zorlandığı konuları tekrar tekrar izlemekte öğrencinin deneyimleyerek öğrenmesine katkı sağlamaktadır.  Dikkat ve deneyim sonucunda ise sağlıklı bir öğrenme yaşanmış olacaktır. 

İnternet, doğru kullanıldığı takdirde öğrenme aşamasında öğrenciye sonsuz destek sunmaktadır.