EĞİTİM DURAĞI ÜYELİK FORMU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca International Awareness Academy Web Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi

 Şirketi (“Biz”, “Eğitim Durağı”) olarak, https://egitimduragi.com/ alan adlı internet sitesi (“Website”) üzerinden üyelik formunu (“Üyelik Formu”) doldurarak Kursiyer veya Eğitmen Üyelik hesabı/profili oluşturmak isteyen siz Website Ziyaretçilerimizi; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

         Veri Sorumlusu: Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 74 D iç kapı no: 10 Şişli/ İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili’ne 162521-5 sicil numarası ile kayıtlı International Awareness Academy Web Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi

Kişisel verileriniz;

          hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

          doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

          işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

          hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Eğitim Durağı Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri:

Kimlik Bilgileri:

         Üye Olmak İsteyen Website Ziyaretçisi’nin Ad Soyadı verisi, Üyelik Formu’nun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin kimliğinin tespit edilerek kendisi ile Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulabilmesi ve İlgili Kişi’nin Website’de yer alan hizmetlerden Kursiyer veya Eğitmen sıfatıyla Üye olarak yararlanabilmesi amacıyla işlediğimiz Ad Soyadı verisi, KVKK m.5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması ve bu Sözleşme’nin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

         Üye Olmak İsteyen Website Ziyaretçisi’nin Cinsiyet Bilgisi verisi, Üyelik Formu’nun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin Eğitim Durağı Platformu’nda oluşturacağı Profili’nin kişiselleştirilebilmesi ve özelleştirilmiş bazı hizmetlerin kendisine sunulabilmesi amacıyla işlediğimiz Cinsiyet Bilgisi verisi, KVKK m.5/2 (f) bendi uyarınca ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

         Üye Olmak İsteyen Website Ziyaretçisi’nin Doğum Tarihi verisi, Üyelik Formu’nun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin Eğitmen sıfatıyla Üye olmayı talep etmesi halinde Eğitim Durağı tarafından İlgili Kişi’nin yaşının tespit edilerek Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen Eğitmen olma yaşına uyup uymadığının kontrol edilmesi amacıyla işlediğimiz Doğum Tarihi verisi, KVKK m.5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması ve bu Sözleşme’nin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

 

İletişim Bilgileri:

         Üye Olmak İsteyen Website Ziyaretçisi’nin E-Posta Adresi verisi, Üyelik Formu’nun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin Eğitim Durağı Platformu’na üyeliğinin gerçekleştirilebilmesi, İlgili Kişi ile diğer Kullanıcılar tarafından iletişime geçilebilmesi ve istemesi halinde İlgili Kişi’nin Eğitim Durağı Platformu’nda oluşturacağı Profil’ine ekleyerek profilini kişiselleştirebilmesi amaçlarıyla işlediğimiz E-Posta Adresi verisi, KVKK m.5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması ve Sözleşme’nin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

         Üye Olmak İsteyen Website Ziyaretçisi’nin Telefon Numarası verisi, Üyelik Formu’nun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin Eğitim Durağı Platformu’na üyeliğinin gerçekleştirilebilmesi, İlgili Kişi ile diğer Kullanıcılar tarafından iletişime geçilebilmesi ve istemesi halinde İlgili Kişi’nin Eğitim Durağı Platformu’nda oluşturacağı Profil’ine ekleyerek profilini kişiselleştirebilmesi amacıyla işlediğimiz Telefon Numarası verisi, KVKK m.5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile kurulan Kullanıcı Sözleşmesi’nin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

         Üye Olmak İsteyen Website Ziyaretçisi’nin Yaşanılan Şehir verisi, Üyelik Formu’nun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin eğitim türüne göre yüz yüze eğitim vermeyi veya almayı tercih etmesi halinde diğer Kullanıcıları bilgilendirebilmesi ve Eğitim Durağı Platformu’nda oluşturacağı Profil’ine ekleyerek profilini kişiselleştirebilmesi amacıyla işlediğimiz Yaşanılan Şehir verisi, KVKK m.5/2 c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması ve Sözleşme’nin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Mesleki Deneyim:

         Üye Olmak İsteyen Website Ziyaretçisi’nin Eğitim Durumu, Eğitim Görünen Kurum Bilgisi ve Meslek Bilgisi (Eğitmen için) verisi, Üyelik Formu’nun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, İlgili Kişi’nin yetkinliklerinin ve uygunluğunun Eğitim Durağı tarafından değerlendirilebilmesi amacıyla işlediğimiz ilgili veriler, KVKK m.5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması ve Sözleşme’nin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

İşlem Güvenliği Verisi

 

         Üye Olmak İsteyen Website Ziyaretçisi’nin belirleyeceği Kullanıcı Adı ve Kullanıcı Şifresi verisi, Üyelik Formu’nun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin Eğitim Durağı Platformu’nda Kursiyer veya Eğitmen sıfatıyla Üyelik oluşturabilmesi ve bu bilgilerle Website’de yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla işlediğimiz ilgili veriler, KVKK m.5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması ve Sözleşme’nin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Diğer:

         Üye Olmak İsteyen Website Ziyaretçisi’nin Üyelik bilgisi (Kursiyer veya Eğitmen olma durumu), Saatlik Eğitim Ücreti (Eğitmen için), Eğitim Adı (Eğitmen ve Kursiyer için), Eğitim Alanı Bilgisi, Eğitim Şekli ve Türü, Eğitim Verilebilecek Yaş Aralığı (Eğitmen için), Eğitim Almak İstenen Eğitmen Özelliği Bilgisi (Kursiyer için- Eğitmen veya Üniversite Öğrencisi olma durumu) verileri, Üyelik Formu’nun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, İlgili Kişi’nin Eğitim Durağı Platformu’nda Eğitmen veya Kullanıcı sıfatıyla profil oluşturabilmesi; Profilleri’ni kişiselleştirebilmeleri ve eğitim almak veya eğitim vermek istedikleri alanlara dair bilgi verebilmeleri amacıyla, KVKK m.5/2 c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması ve Sözleşme’nin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.  Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

*Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin;

         işlenip işlenmediğine,

         işlenme amacına,

         yurt içine ya da yurt dışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

         amacına uygun işlenmesini,

         yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

         ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

         uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

         otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

 

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

         info@egitimduragi.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

         Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 74 D iç kapı No: 10 Şişli/ İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.